Aprecieri critice

 

Radu G. Țeposu

“ Imaginile sunt decorative, îmbibate de sentimentalism și de un romantism desuet.Când autoarea izbutește să se scuture de aceste duioșenii, versurile ei devin niște mici fabule erotice, pline de miez și de savoare. “- Radu G. Țeposu (Manuscris de Radu G. Țeposu, “Cuvântul”, 1994 )

 

Ion Cocora

“ O experiență care aparține însă, cu evidență, unui temperament liric autentic, unei sensibilități feminine de o delicatețe aparte, susținută de un fior emoțional aproape muzical, care palpită în cuvinte și le conferă o aură de inefabil.Eugenia Bădilă Karp a intuit că asumarea unui destin poetic presupune un travaliu continuu și o permanentă aspirație către autodepășire. “ – Ion Cocora ( Din prefața la volumul “Nu-i de ajuns “, 1999 )

 

George Genoiu

“ Este evidentă propensiunea autoarei spre reflecția condiției umane, lumea ca teatru sau circ.Poemele Eugeniei Bădilă Karp sunt “caligrafii pe suflet” , respirări dramatice expresive și tensionate prin care ne sunt comunicate deziluzii și tristeți ascunse cu tandrețe precum și derizoriul unei lumi “ în care s-au măcinat și anii “ iar “cuvântul devine pământ”. –  George Genoiu (Din prefața la volumul “Rudă cu Viața”, 2001 )

 

Eugen Evu

“ Eugenia Bădilă Karp trăiește verbul creației, poetizarea însă ca redescoperire a stărilor proprii sufletești, ea nu profanează “corola de minuni a lumii’, ci adaugă, blagian, taina dintre cuvinte, inefabilul abia presimțit.Remarcabil este și faptul că poeta musceleană colaborează revuistic în țară și străinătate, remarcată îndeosebi în cercurile literare germane (Premiul Novalis –Munchen, pentru lirica feminina din Est) și italiene (Academia Il Convivio- Sicilia); așadar se numără printre poetele noastre care semnalează o generație literară eliberată de complexe, promitând o evoluție de excepție. “ – Eugen Evu (Din prefața la volumul  “Când mor fluturii”,  2004 )

 

Alexandru Condeescu

“ Cu mijloace de expresie austere, stilizate și hieratice amintind de poetica asiatică a sugestiei și tăcerii, poeta reușește să comunice pregnant vibrația unui spațiu liric personal sensibil și bogat în nuanțe. “ – Alexandru Condeescu ( Recomandare către U.S.R. )

 

Angelo Manitta

“ La poesia di Eugenia Badila Karp, pur nella sua linearita espressiva, mostra una profondita concettuale e una carica interiore, propria dei giovani, che sanno esprimersi compiutamente pur nelle piccole scene.Le sue brvi liriche possono essere davvero paragonate a delle pitturr, in cui si specchia l’ animo umano.Il rispetto per la natura e il desiderio di un progresso umano interiore e di un’ aspirazione alla felicita sono tra i temi principali della sua poesia.” –  Angelo Manitta, Presidente dell’Accademia Internazionale “ Il Convivio “ ( “Il Convivio”, 2005 )

 

Sorin Durdun

” Fără a face parte din vreo grupare literară, fie ea avangardistă, (post)modernistă, fracturistă etc, Eugenia Bădilă Karp scrie o poezie a contrastelor. De aici şi asemănarea într-un fel cu poezia japoneză de unde aş spune că îşi trage seva. Lucrurile simple care uneori nouă nu ne spun mai nimic, poetei îi deschid orizonturi de meditaţie, de trăiri, de stări ce prin combinaţii, era să zic alchimice, poate că aşa şi este, fac ca cititorul să rezoneze la jocul cuvintelor. Un joc la care invitat fiind, te prinzi să-l joci până la ultima senzaţie la care te supune autoarea. „Al treilea ochi” este un volum de maturitate care ne propune un autor nesupus canoanelor, un autor care are ceva de spus în acest context mai puţin prielnic al poeziei noastre de azi. “- Sorin Durdun (Din prefața la volumul  “Al treilea ochi”,  2014 )

 

Laurian Stănchescu

“Eugenia Bădilă Karp este un pelerin prin memoria cuvintelor, ridică așezări de cult în mijlocul lor pentru cititorii care îi urmează drumul. Poeta lasă în aceste temple o scriere sacră, un univers desprins din zilele creației, un fel de Evanghelie laică a cosmosului uman. Eugenia Bădilă Karp este ea însăși un alfabet străvechi prin care vorbește primul duh al lucrurilor, și-a înțeles menirea aspră de călăuză metafizică, este un spirit profetic și singuratic, uneori rătăcește prin pustia cunoașterii în căutarea meditației desăvârșite, alteori ajunge direct la această alchimie spirituală. Nichita Stănescu spunea că nu există clasament în poezie, în creație, drept urmare, Eugenia Bădilă Karp se regăsește în toate punctele cardinale ale cuvintelor care exprimă poezia.”- Laurian Stănchescu (Din prefața la volumul  “Al optulea infinit”,  2019 )